Bel voor informatie of een afspraak 06 34 75 15 30

WERKEN VANUIT VAKMANSCHAP

Heeft u het gevoel dat protocollen, controles of verantwoording de efficiëntie van uw mensen belemmeren?

Maak een afspraak

Van regels naar relaties

Artikel over het kwaliteitskader in de verpleeghuiszorg en wat dit vraagt van medewerkers bij Topaz. Terug naar de bedoeling: van regels naar relaties.

LEES HET BERICHT

Kom in beweging

Het is niet altijd makkelijk om de mooie ideeën die je hebt even mooi tot uitvoering te brengen. Wij weten hoe!

Hoe dan?

Werken vanuit vakmanschap


FXPEOPLE helpt organisaties die meer willen werken vanuit vakmanschap. Gaat er naar uw zin teveel aandacht, tijd en energie naar regels, protocollen, controles of verantwoording? Kijkt u uit naar meer professionaliteit, initiatief, efficiëntie, kwaliteit en plezier in het werk? Dan nodigen we u van harte uit om met ons aan tafel te gaan voor een goed gesprek over 'werken vanuit vakmanschap'

Menselijk

Uw organisatie bestaat bij de gratie van de mensen die haar vormen. Vakmanschap gaat over mensen. Uw medewerkers zijn ons uitgangspunt. Hun kennis, ervaring en kwaliteiten in nauwe samenhang met de doelstellingen van uw organisatie

Waarderend

Uw organisatie is niet iets dat stuk is en dat gemaakt moet worden. Er is al heel veel mooi, krachtig en waardevol in uw organisatie. Daar geven we aandacht aan. We maken de aanwezige kwaliteiten zichtbaar en gebruiken ze om te komen waar u wilt zijn

Pragmatisch

Wij houden van een pragmatische aanpak. Verwacht van ons dus geen lange projecten met planningen die bol staan van schijnzekerheid. Reken wel op korte en gerichte interventies die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd

Resultaatgericht

Bereiken vinden we belangrijker dan doen. Onze aandacht gaat uit naar uw beoogde resultaat. Waardevolle en zichtbare resultaten geven energie om door te gaan tot het klaar is. En als we klaar zijn? Dan zijn we klaar en bent u tevreden

Blogs & Nieuws


Een bonte verzameling ideeën, nieuwsberichten, overpeinzingen en anderszins

Van regels naar relaties

Ruimte en verantwoordelijkheid zijn belangrijke elementen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar dat vraagt wel wat van medewerkers. Ze moeten leren de ‘veilige’ regels en afvinklijstjes l[...]

Lees meer

Verbouwing van de website

Voorjaarskriebels, soms moet je er gewoon aan toegeven. Zo’n lekker momentje voor ambachtelijke uitspattingen. Je verft de schuurdeur, zet nieuwe planten in de tuin, spuit de groene aanslag van[...]

Lees meer

Samen met beleid

Beleid maken. Je kunt het neerleggen bij ’de mensen die er verstand van hebben’ om het daarna van boven naar beneden in je organisatie te laten doorsijpelen. Je kunt er ook voor kiezen om het bele[...]

Lees meer

De ziekte in verzuim

Uit de Arbobalans 2016 van TNO blijkt dat mensen met een flexibel contract zich minder vaak ziek melden dan medewerkers met een vaste aanstelling. Dit lees ik net in het artikel ’Tijdelijke krachten[...]

Lees meer

Buiten de doos denken

Je kent het vast wel: de oproep om maar vooral met zijn allen ‘outside the box’ te denken. Maar als iedereen de hele tijd geacht wordt om buiten de doos te denken, is het dan niet gewoon t[...]

Lees meer

Dwarsverbinden en sociaal ondernemen

Burgers geven hun eigen invulling aan de participatiemaatschappij. Ze laten zich niet afhankelijk maken van overheden, nutsbedrijven en andere traditionele spelers. Initiatieven uit de particuliere se[...]

Lees meer

Voor wie wij werken


Hier vindt u een greep uit de organisaties voor wie wij met veel plezier werken of gewerkt hebben

Gelukkige opdrachtgevers


Zo wordt er door onze opdrachtgevers over ons gesproken. Daar zijn zowel zij als wij erg blij mee!

In de aanloop naar een nieuw werkconcept heeft Bas Zuidwijk ons geweldig geholpen, met name in het betrekken van de medewerkers bij het proces. Eenmaal geland in [het nieuwe kantoor in] Amersfoort was SVn zo tevreden met de inbreng van Bas, dat we hem gevraagd hebben nog een aantal maanden mee te blijven helpen aan het optimaal invullen van de change. Groot succes! Jan Willem van Beek, Voorzitter Raad van Bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Bas Zuidwijk heeft bij GGZ Leiden een verandertraject opgezet voor een nieuwe manier werken. Door zijn enthousiaste maar toch realistische stijl heeft hij ook medewerkers die in eerste instantie niet zo enthousiast waren mee kunnen krijgen in het traject. Bas kan heel goed aansluiten bij anderen en is met name sterk in het bespreekbaar maken van de praktische en organisatorische consequenties en het samen vinden van oplossingen daarvoor.Fred Ter Meer, Directeur Volwassenenzorg GGZ Leiden
Mede door de actieve betrokkenheid van Bas Zuidwijk van FXPEOPLE is de voorbereiding op en het eigen maken van onze nieuwe manier van werken - die de professionele identiteit van de organisatie benadrukt en het imago van de marktleider verder versterkt - succesvol verlopen.Pieter Hendrikse, CEO CBRE Global Investors

Neem contact met ons op


Bel Bas Zuidwijk voor informatie of een afspraak: 06 34 75 15 30. Als u hier een bericht naar ons stuurt, dan zorgen wij ervoor dat wij elkaar snel spreken