06 34 75 15 30 | 06 54 30 27 15

Home » Blog » Waarom medewerkers soms niet willen

Waarom medewerkers soms niet willen

 

Vol enthousiasme bent u bezig om een verandering door te voeren in uw organisatie. Het is geweldig. Het is voor iedereen echt de beste ontwikkeling sinds de mensheid zijn handen van de grond haalde en rechtop ging lopen. Maar toch loopt het niet lekker … Ze willen niet!

 

Iedere organisatie heeft continu te maken met verandering. Ontwikkelingen op het gebied van technologie, maatschappij of arbeidsmarkt hebben effect op de manier waarop we samen in organisaties werken. Ik vind verandering boeiend. Veranderingen kunnen ook best spannend zijn. Het is namelijk niet altijd makkelijk om de mooie ideeën die je hebt ook even mooi tot uitvoering te brengen. De betrokkenheid van medewerkers is hierbij van doorslaggevend belang.

 

In het boek Waarderend Organiseren (Masselink e.a.) kwam ik ooit een interessante uiteenzetting tegen over drie samenhangende randvoorwaarden voor succesvolle verandering: continuïteit, vernieuwing en transitie.

 

 

 

 

Continuïteit

Continuïteit gaat over aandacht voor de dagelijkse gang van zaken. Wanneer er in een veranderingsproces onvoldoende aandacht is voor continuïteit, dan voelen mensen zich onveilig: ”Kan ik mijn werk nog wel doen?” Daarnaast is er al heel veel mooi en waardevol in de huidige organisatie. Je doet geen recht aan je mensen wanneer je daaraan voorbij gaat. Een gebrek aan waardering: ”Dus wat ik al die tijd heb gedaan, is kennelijk niet goed genoeg!” Verandering zonder aandacht voor de continuïteit van het werk van vandaag leidt tot weerstand. Daar doe je je medewerkers én jezelf geen plezier mee.

 

Vernieuwing

Zonder vernieuwing wordt het dagelijks werk uitzichtloos. Zonder een aanlokkelijk perspectief neemt de verbinding tussen medewerkers en organisatie af. Vernieuwing gaat over je ontwikkeling; over invulling geven aan je verlangens. Verlangens geven richting en motiveren om in actie te komen. Als er verandering plaatsvindt zonder vernieuwing, dan moet je je afvragen of de verandering zelf niet het doel is geworden. Zonder vernieuwing zal een verandering al snel aan draagvlak inleveren.

 

Transitie

Wanneer er in een organisatie te weinig verandert, dan zien we routinevorming en draaien mensen op de automatische piloot. Zand in de raderen van de lerende organisatie. We kennen allemaal de uitspraak: ”Stilstand is achteruitgang!” Bij transitie gaat het erom dat je ook daadwerkelijk dingen anders gaat doen. We kunnen de mooiste plannen maken. Als deze echter op ’een plank in de kast’ belanden, dan verworden plannen tot loze beloften. Medewerkers die geconfronteerd worden met loze beloften, worden cynisch. En krijg die medewerkers dan nog maar eens in beweging.

 

Door in een veranderingsproces aandacht te hebben voor de samenhang tussen continuïteit, vernieuwing en transitie, maken we het medewerkers makkelijker om zich aan de verandering te verbinden. Het is die verbondenheid die veranderingsprocessen succesvol maakt.

 

Vakmanschap & Verandering

FXPEOPLE begeleidt veranderingsprocessen op een manier die maximaal gebruik maakt van de betrokkenheid en het vakmanschap van medewerkers. Dat doen we bijvoorbeeld met ons programma Vakmanschap & Team. Meer weten? Maak dan een afspraak met mij. Bel 085 1301 738 of stuur me een mail.

Hartelijke groet,
Bas Zuidwijk