06 34 75 15 30 | 06 54 30 27 15

Home » Diensten

Diensten

Organisatieoverstijgende samenwerking, interim-management, organisatieontwikkeling en change management.

Dat zijn de diensten waarmee wij u graag ondersteunen. Met veel plezier stellen we een specifiek ontwikkelprogramma of een verandertraject samen voor het vraagstuk dat leeft binnen uw organisatie. Heeft u liever een (change) manager of adviseur op interim basis die u gedurende een bepaalde periode een of meerdere dagen per week ondersteunt? Dan bent u bij ons ook zeker aan het goede adres.

Aanvullend op deze voor u specifiek georganiseerde diensten, beschikken we over een aantal programma’s en instrumenten die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld en die we snel en effectief voor u kunnen inzetten.

 

 


VakmanschapScan

Wilt u meer halen uit het vakmanschap van uw medewerkers? Wilt u initiatiefrijke medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk? Management dat verbindt en zorg draagt voor een omgeving waarin mensen presteren? De mate waarin er vanuit vakmanschap wordt gewerkt, zal niet voor alle gelederen binnen uw organisatie hetzelfde zijn. De VakmanschapScan is een kort en gericht onderzoek dat wordt uitgevoerd over de volle breedte van uw organisatie. De scan biedt inzicht én de praktische handvatten om met die inzichten aan de slag te gaan.

Thema’s: vakmanschap, professionele basishouding, zelforganisatie, dienend leiderschap

 


Activiteitenanalyse

Hoe ziet de werkstijl van uw organisatie eruit? De activiteitenanalyse geeft inzicht in de manier van werken van uw medewerkers. U krijgt inzicht in verhoudingen tussen de verschillende activiteiten die plaats vinden, individueel werken en samenwerken, de mate van concentratie die het werk vraagt en hoe dit gefaciliteerd wordt, de mate waarin medewerkers zich ondersteund voelen door de werkomgeving en de middelen die ze gebruiken. Deze inzichten kunt u ondermeer gebruiken voor ontwikkelingen op het gebied van werkomgeving of (ICT-) middelen.

Thema’s: productiviteit, samenwerken, overleggen, werkomgeving, ICT

 


Samenwerkingsanalyse

Hoe wordt er binnen uw organisatie samengewerkt en hoe verhoudt dit zich tot uw ideaalbeeld? De samenwerkingsanalyse geeft u de handvatten om samenwerking tussen afdelingen in uw organisatie te stroomlijnen. De samenwerkingsanalyse geeft inzicht in de samenhang tussen afdelingen of functiegroepen – niet op basis van wat een enkeling erover te zeggen heeft, maar het totaalplaatje zoals het door de hele organisatie wordt beleefd. Zie hoe de informatiestromen tussen afdelingen lopen. Krijg inzicht in hoe afstemming verloopt, zowel gepland als ad hoc, zowel in de fysieke als in de virtuele omgeving.

Thema’s: samenwerken, kennis delen, informatiestromen, collaboration tools

 


Programma Vakmanschap & Leiding

Als leidinggevende heeft u een doorslaggevend aandeel in het succesvol laten zijn van uw mensen. Het programma Vakmanschap & Leiding brengt leidinggevenden in positie om hun medewerkers als vakmensen te laten schitteren. We vertrekken vanuit de kwaliteiten die leidinggevenden in uw organisatie hebben. We gaan aan de slag met het maken van resultaatafspraken: Hoe kom je van kwantitatieve resultaatafspraken naar kwalitatief verifieerbare sturing op uitkomsten? Het programma activeert door de kwaliteiten die nu al aanwezig zijn te versterken met direct toepasbare vaardigheden en interventies voor de dagelijkse praktijk.

Thema’s: leiderschap, management, resultaatafspraken, supervisie, verantwoordelijkheid

 


Programma Vakmanschap & Team

Hoe kom je samen met minder moeite en meer plezier tot geweldige prestaties? Wilt u vakmensen die zich met elkaar verbonden voelen, weten hoe ze elkaar kunnen versterken en geweldige prestaties neerzetten? Zo’n team krijg je niet vanzelf. Daar moet je energie in steken. Ervaar hoe dit werkt met ons programma Vakmanschap & Team! Echte teambuilding, en dan hebben we het dus niet over een middagje in een escape-room of paintballen. Met ons programma Vakmanschap & Team laten we medewerkers ontdekken wat hen met elkaar verbindt, welke kwaliteiten ze als collectief hebben en tot welke mooie prestaties ze daarmee samen in staat zijn.

Thema’s: teambuilding, teamontwikkeling, samenwerken, intervisie

 

 


Programma Vakmanschap & Zelforganisatie

Zelforganisatie is een middel om een team van vakmensen meer te laten werken vanuit de bedoeling met als doel om beter aan te sluiten op de behoeften van hun klanten. We leggen het eigenaarschap voor het werk en de organisatie daarvan bij de vakmensen die het werk uitvoeren. Zelforganisatie is geen structuuroplossing, maar een werkstijl. Het programma Vakmanschap & Zelforganisatie laat teamleden ontdekken hoe ze samen op efficiënte wijze tot waardevolle resultaten komen voor hun klanten. Samen ontwikkelen zij de werkstijl die past bij dit specifieke team en passen ze deze toe in de dagelijkse praktijk.

Thema’s: zelforganisatie, zelfsturing, intervisie, autonomie